Mezinárodní konference didaktiky přírodních věd,

DidSci+ 2018

25.-27.6. 2018

 

 

Pozvánka

Milé kolegyně, milí kolegové,

jménem organizačního výboru Vás srdečně zvu na didaktickou mezinárodní konferenci didaktiky přírodních věd s názvem Aktuální otázky a jejich řešení - DidSci+ 2018 (Conference on Research in Didactics of the Sciences). Konference je organizovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

Konference se bude konat ve dnech 25. až 27. června 2018 v Praze.

Za konferenční výbor,

Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. - Předsedkyně mezinárodního vědeckého výboru konference DidSci+ 2018

 

Základní informace o konferenci

Konference bude zaměřena na aktuální problémy v didaktikách přírodních věd a jejich řešení v kontextu s rozvojem přírodních, pedagogicko-psychologických a společenských věd.

Tématické okruhy

  1. Přírodovědné kurikulum a jeho inovace
  2. Nové strategie ve výuce přírodovědných předmětů
  3. ICT v přírodovědném vzdělávání
  4. Hodnocení a evaluace v přírodovědném vzdělávání
  5. Vzdělávání učitelů přírodovědných oborů

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek

Platba konferenčního poplatku do
10. 3. 2018

Platba konferenčního poplatku
30. 4. 2018

Platba konferenčního poplatku
25. 6. 2018

pro akademické pracovníky

2800 Kč (125 EUR) 3200 Kč (145 EUR) 3800 Kč (170 EUR)

pro studenty a učitele ZŠ a SŠ

1800 Kč (80 EUR) 2100 Kč (95 EUR) 2600 Kč (120 EUR)

pro doprovázející osoby

1400 Kč (65 EUR) 1600 Kč (75 EUR) 2000 Kč (90 EUR)
 

Konferenční poplatek zahrnuje organizační náklady spojené se zajištěním konference, vydání sborníku na CD, exkurzi, občerstvení, obědy (2x) a večeře (2x) v průběhu konference.

Vložné zahrnuje pro jednoho účastníka prezentaci jednoho příspěvku; platba za další příspěvek je 600 Kč (30 EUR).

Konferenční poplatek nezahrnuje cenu za ubytování.

 

Údaje pro platbu

Mezinárodní platba v EUR
Platba v CZK
Banka:
Komerční banka, a.s., Václavské náměstí 42,
Praha 1, 114 07
Komerční banka, a.s., Václavské náměstí 42,
Praha 1, 114 07
Číslo účtu:
34956-921457021 38533021
Směrový kód banky:
0100 0100
SWIFT kód banky:
KOMBCZPP KOMBCZPP
Mezinárodní číslo účtu (IBAN):
CZ25 0100 0349 5609 2145 7021 CZ76 0100 0000 0000 3853 3021
Variabilní symbol:
918010 918010
Specifický symbol:
bude přidělen individuálně po zaslání přihlášky bude přidělen individuálně po zaslání přihlášky
Do poznámky při platbě uveďte příjmení a jméno účastníka konference.

Doklad o zaplacení poplatku neposílejte – o jeho předložení budete požádáni pouze v případě nesrovnalostí u prezence. Potvrzení o zaplacení bude připraveno rovněž u prezence.

 

Důležité termíny

Přihláška + abstrakt příspěvku

31. 5. 2018

Uhrazení konferenčního poplatku

10. 3. 2018

Zaslání příspěvků

30. 7. 2018

 

Organizační výbor

Předsedkyně:

Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Členové:

Mgr. Matyáš Hiřman - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Mgr. Ilona Horychová - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Irena Chlebounová - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Jan Mourek, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Eva Stratilová-Urválková, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Milada Teplá, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

 

 

 

 

e-mail: didsciplus@natur.cuni.cz

tel.: +420 22195 1346

 

Photo by Valerii Tkachenko/ CC BY