Mezinárodní konference didaktiky přírodních věd,

DidSci+ 2018

25.-27.6. 2018

 

 

Konferenční sborník a instrukce pro autory

Konferenční sborník

Konferenční sborník je dostupný na tomto odkaze.

Děkujeme všem autorům za poslané příspěvky a recenzentům za podnětné recenze.

 

Instrukce pro sepsání článku

Všechny příspěvky zasílejte elektronicky na adresu didsciplus@natur.cuni.cz do 30. 7. 2018.

V emailu specifikujte, zda máte zájem příspěvek publikovat v:

  1. recenzovaném sborníku (příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku na CD v českém, slovenském, polském nebo anglickém jazyku. Obecné pokyny pro autory příspěvku jsou uvedeny níže - viz Sborník)
  2. časopise Biologie - Chemie - Zeměpis (příspěvek bude předán do recenzního řízení, nezaručujeme přijetí článku k publikaci, informace pro psaní článků na webu:  http://bichez.pedf.cuni.cz/)
  3. časopise SCIED (příspěvek bude předán do recenzního řízení, nezaručujeme přijetí článku k publikaci, informace pro psaní článků na webu: www.scied.cz )

Důležité termíny

Přihláška + abstrakt příspěvku

31. 5. 2018

Uhrazení konferenčního poplatku

10. 3. 2018

Zaslání příspěvků

30. 7. 2018

Sborník

Obecné pokyny pro autory příspěvků (do recenzovaného sborníku)

  • příspěvky mohou být publikovány v jazyce českém, slovenském, polském, anglickém v maximálním rozsahu 8 stran (včetně tabulek, obrázků, literatury, anglického abstraktu a kontaktu na autora).
  • druh písma, velikost, styly, zarovnání, řádkování, okraje atd. viz templát příspěvku (zde ke stažení)

Poster - velikost posteru volte A0.

 

e-mail: didsciplus@natur.cuni.cz

tel.: +420 22195 1346

 

Photo by Valerii Tkachenko/ CC BY