Mezinárodní konference didaktiky přírodních věd,

DidSci+ 2018

25.-27.6. 2018

 

 

Rámcový program konference a Exkurze

Program konference

Nabídka exkurzí - 26. června (14:00 až 18:00)

Exkurze 1 - Exkurze komplexem zahrad vrchu Petřína

Exkurze 2 - Praha alchymistická a chemická

Exkurze 3 - Na druhý pražský hrad: Kulturně-historická procházka Vyšehradem

Exkurze 4 - Stavební a dekorační kameny významných budov a památek v oblasti Nového Města a Vyšehradu

Program konference

Podrobný program konference i s názvy příspěvků zde ke stažení: Program konference

Plenární přednášky jsou půlhodinové, příspěvky v sekcích 20 minutové (15 minut přednáška + 5 minut diskuse).

Postery by měly být ve formátu A0, optimálně na výšku.

Pondělí 25. 6. 2018

9.00 - 18.00 Registrace účastníků
10.00 - 10.20 Zahájení konference (velký sál)
10.20 - 10.50 Plenární přednášky (velký sál)
10.20 - 10.50 Miroslav Marada, Dana Řezníčková, Martin Hanus
Globální myšlení žáků: srovnání vybraných evropských zemí
10.50 - 11.20 Karel Nesměrák
Literární díla jako zdroj motivace i poučení ve výuce chemie
11.20 - 11.40 Přestávka - občerstvení
11.40 - 13.00 Přírodovědné kurikulum a jeho inovace (velký sál) Nové strategie ve výuce přírodovědných předmětů (malý sál)
11:40 - 12:00 Abdeljalil Métioui Małgorzata Nodzyńska
12:00 - 12:20 Axiniya Egorova Ewelina Kobylańska
12:20 - 12:40 Saglara Khochaeva, Polina Vasilyeva Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
12:40 - 13:00 Peter Kelecsényi, Mariana Páleníková Martin Jáč
13.00 - 14.00 Společný oběd
14.00 - 15.40 Přírodovědné kurikulum a jeho inovace (velký sál) Nové strategie ve výuce přírodovědných předmětů (malý sál)
14.00 - 14.20 Ľubomír Held Romana Schubertová
14.20 - 14.40 Miroslav Prokša Sabina Radvanová, Věra Čížková, Patrícia Martinková
14.40 - 15.00 Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa Katarína Kotuľáková, Dávid Dlholucký, Lucia Palicová, Lenka Šprláková
15.00 - 15.20 Renata Ryplová Lukáš Rokos, Radka Závodská
15.20 - 15.40 Markéta Pluháčková Jana Fančovičová
15.40 - 16.10 Přestávka - občerstvení
16.10 - 17.30 Přírodovědné kurikulum a jeho inovace (velký sál) Nové strategie ve výuce přírodovědných předmětů (malý sál)
16.10 - 16.30 David Hána, Dana Řezníčková, Miroslav Marada Zita Jenisová, Petra Liková, Jana Braniša
16.30 - 16.50 Branislav Nižnanský Wioleta Kopek-Putała, Małgorzata Nodzyńska
16.50 - 17.10 Martin Bílek, Veronika Machková Klára Sochorová
17.10 - 17.30 Dana Krišfaluši Jana Poupová
17.30 - 19.00 Posterová sekce (velký sál)
19.30 - 22.30 Uvítací recepce s hudebním vystoupením

Uterý 26. 6. 2018

8.30 - 9.30 Plenární přednášky (velký sál)
8.30 - 9.00 Dobroslav Matějka
Některá specifika výuky geologie
9.00 - 9.30 Radim Kuba
Zážitková pedagogika a její využití ve vzdělávání budoucích i současných učitelů na příkladu kurzů první pomoci
9.30 - 10.50 Evaluace v přírodovědném vzdělávání (velký sál) Nové strategie ve výuce přírodovědných předmětů (malý sál)
9.30 - 9.50 Renáta Orosová, Mária Ganajová, Katarina Szarka, Mária Babinčáková Petr Distler, Pavel Teplý
9.50 - 10.10 Ján Kancír Zdeňka Chocholoušková, Kateřina Lohrová, Miroslav Randa
10.10 - 10.30 Petr Trahorsch, Silvie R. Kučerová Katarína Holcová
10.30 - 10.50 Mária Jurečková Stela Csachová
10.50 - 11.20 Přestávka - občerstvení
11.20 - 13.00 ICT v přírodovědném vzdělávání (velký sál) Nové strategie ve výuce přírodovědných předmětů (malý sál)
11.20 - 11.40 Luděk Míka, Petr Šmejkal Marek Kwiatkowski
11.40 - 12.00 Milada Teplá, Vendula Čermáková Marek Kwiatkowski, Bożena Karawajczyk
12.00 - 12.20 Milan Klečka, Jana Ošťádalová Bożena Karawajczyk
12.20 - 12.40 Paweł Bernard, Wacław Makowski Małgorzata Czaja
12.40 - 13.00 Ota Kéhar Jakub Sypniewski
13.00 - 14.00 Společný oběd
14.00 - 18.00 Exkurze s přírodovědným zaměřením
19.30 - 23.00 Společenský večer s hudbou

Středa 27. 6. 2018

8.30 - 10.50 Evaluace v přírodovědném vzdělávání (velký sál) Nové strategie ve výuce přírodovědných předmětů (malý sál)
8.30 - 8.50 Irena Chlebounová Silvie Svobodová
8.50 - 9.10 Linda Honskusová Oxana Ryzhova, Elizaveta Belevtsova, Irina Kryazheva, Nikolay Kuz'menko
9.10 - 9.30 Jana Braniša, Daniela Matejčíková, Zita Jenisová Elena Vasilevskaya
9.30 - 9.50 Jitka Štrofová, Radovan Sloup Ivana Sotáková, Mária Ganajová, Renáta Orosová, Denisa Maceková, Ida Stankovianska, Beáta Brestenská, Ivana Pichaničová
9.50 - 10.10 Lucia Csachová Martina Škodová
10.10 - 10.30 Libuše Paterová, Jan Mourek Roman Hásek
10.30 - 10.50 Tomáš Jedlička, Jan Mourek Zuzana Rampašeková, Magdaléna Nemčíková, Hilda Kramáreková
10.50 - 11.20 Přestávka - občerstvení
11.20 - 13.40 Vzdělávání učitelů přírodovědných oborů (velký sál) Nové strategie ve výuce přírodovědných předmětů (malý sál)
11.20 - 11.40 Mária Ganajová, Ivana Sotáková, Renáta Orosová, Mária Babinčáková Jiří Rychtera, Roman Hásek
11:40 - 12:00 Magdaléna Nemčíková, Zuzana Rampašeková, Hilda Kramáreková Karel Kolář, Martin Bílek, Jiří Rychtera, Veronika Machková, Kateřina Chroustová
12:00 - 12:20 Václav Richtr, Lukáš Novák, Milan Kraitr Ján Reguli
12:20 - 12:40 Vladimír Sirotek Markéta Vojtajová, Václav Richtr, Alena Šrámová
12:40 - 13:00 Iva Bílková Metelková Milada Mezníková, Jan Hrdlička
13.00 - 13.20 Jan Petr Martin Rusek
13.20 - 13.40 Kateřina Čiháková Eduard Hofmann
14.00 Závěr konference (velký sál)

 

 

Prezentace příspěvků

Příspěvky lze prezentovat v jazyce českém, slovenském, polském nebo anglickém, a to formou přednášky či posteru. Organizátoři si vyhrazují právo rozdělení příspěvků do sekcí a přijetí, příp. nepřijetí příspěvku k prezentaci.

 

Technické zajištění konference

K dispozici bude počítač s připojením na internet, dataprojektor, video, flipchart, ozvučení. Další požadavky konzultujte, prosím, s organizátory konference.

 

Mezinárodní vědecký výbor

Předseda:

Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Členové:

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. - Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. - Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovensko

Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. - Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko

RNDr. Martin Jáč, Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika 

Doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, Ph.D. - Univerzita M. Bela, Banská Bystrica, Slovensko

Doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. - Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. - Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika

Prof. Vincentas Lamanauskas, Dr. - Univerzita Siauliai, Siauliai, Litva 

Doc. Mgr. Małgorzata Nodzyńska, Ph.D. - Pedagogická univerzita, Krakow, Polsko

Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - Jihočeská univerzita, České Budějovice, Česká republika 

Prof. RNDr. Miroslav Prokša, Ph.D. - Univerzita komenského, Bratislava, Slovensko

Doc. Andrej Šorgo, Dr. - Univerzita Maribor, Maribor, Slovinsko

 

e-mail: didsciplus@natur.cuni.cz

tel.: +420 22195 1346

 

Photo by Valerii Tkachenko/ CC BY