Mezinárodní konference didaktiky přírodních věd,

DidSci+ 2018

25.-27.6. 2018

 

 

Rámcový program konference a Exkurze

Program konference

Nabídka exkurzí - 26. června (14:00 až 18:00)

Exkurze 1 - Exkurze komplexem zahrad vrchu Petřína

Exkurze 2 - Praha alchymistická a chemická

Exkurze 3 - Na druhý pražský hrad: Kulturně-historická procházka Vyšehradem

Exkurze 4 - Stavební a dekorační kameny významných budov a památek v oblasti Nového Města a Vyšehradu

Program konference

Pondělí 25. 6. 2018
10.00 - 11.10 Zahájení konference
Plenární přednášky
11.10 - 11.40 Občerstvení
11.40 - 13.00 jednání v sekcích
13.00 - 14.00 Oběd
14.00 - 15.40 jednání v sekcích
15.40 - 16.10 Občerstvení
16.10 - 17.30 jednání v sekcích
17.30 - 19.00 Posterová sekce
19.30 - 22.30 Uvítací recepce s hudebním vystoupením
Uterý 26. 6. 2018
8.30 - 9.30 Plenární přednášky
9.30 - 11:20 jednání v sekcích
10.50 - 11.20 Občerstvení
11.20 - 13.00 jednání v sekcích
13.00 - 14.00 Oběd
14.00 - 18.00 Exkurze
19.30 - 23.00 Společenský večer s hudbou
Středa 27. 6. 2018
8.30 - 10.50 jednání v sekcích
10.50 - 11.20 Občerstvení
11.20 - 14.00 jednání v sekcích
14.00 Závěr konference

 

Prezentace příspěvků

Příspěvky lze prezentovat v jazyce českém, slovenském, polském nebo anglickém, a to formou přednášky či posteru. Organizátoři si vyhrazují právo rozdělení příspěvků do sekcí a přijetí, příp. nepřijetí příspěvku k prezentaci.

 

Technické zajištění konference

K dispozici bude počítač s připojením na internet, dataprojektor, video, flipchart, ozvučení. Další požadavky konzultujte, prosím, s organizátory konference.

 

Mezinárodní vědecký výbor

Předseda:

Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Členové:

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. - Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. - Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovensko

Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. - Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko

RNDr. Martin Jáč, Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika 

Doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, Ph.D. - Univerzita M. Bela, Banská Bystrica, Slovensko

Doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. - Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. - Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika

Prof. Vincentas Lamanauskas, Dr. - Univerzita Siauliai, Siauliai, Litva 

Doc. Mgr. Małgorzata Nodzyńska, Ph.D. - Pedagogická univerzita, Krakow, Polsko

Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - Jihočeská univerzita, České Budějovice, Česká republika 

Prof. RNDr. Miroslav Prokša, Ph.D. - Univerzita komenského, Bratislava, Slovensko

Doc. Andrej Šorgo, Dr. - Univerzita Maribor, Maribor, Slovinsko

 

e-mail: didsciplus@natur.cuni.cz

tel.: +420 22195 1346

 

Photo by Valerii Tkachenko/ CC BY