Mezinárodní konference didaktiky přírodních věd,

DidSci+ 2018

25.-27.6. 2018

O nás

 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy https://www.natur.cuni.cz/fakulta

Katedra učitelství a didaktiky chemie https://www.natur.cuni.cz/chemie/educhem

Katedra učitelství a didaktiky biologie https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi

Katedra učitelství a didaktiky geografie https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj

Katedra učitelství a didaktiky geologie https://www.natur.cuni.cz/geologie/geochemie

Mezinárodní vědecký výbor

Předseda:

Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Členové:

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. - Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. - Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovensko

Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. - Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko

RNDr. Martin Jáč, Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika 

Doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, Ph.D. - Univerzita M. Bela, Banská Bystrica, Slovensko

Doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. - Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. - Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika

Prof. Vincentas Lamanauskas, Dr. - Univerzita Siauliai, Siauliai, Litva 

Doc. Mgr. Małgorzata Nodzyńska, Ph.D. - Pedagogická univerzita, Krakow, Polsko

Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - Jihočeská univerzita, České Budějovice, Česká republika 

Prof. RNDr. Miroslav Prokša, Ph.D. - Univerzita komenského, Bratislava, Slovensko

Doc. Andrej Šorgo, Dr. - Univerzita Maribor, Maribor, Slovinsko

Organizační výbor:

Předsedkyně:

Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Členové:

Mgr. Matyáš Hiřman - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Mgr. Ilona Horychová - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Irena Chlebounová - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Jan Mourek, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Eva Stratilová-Urválková, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Milada Teplá, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

 

e-mail: didsciplus@natur.cuni.cz

tel.: +420 22195 1346

 

Photo by Valerii Tkachenko/ CC BY